Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna - Szczawnica

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mbpszczawnica.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Data publikacji strony internetowej: 2020-10-02
    Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa : https://mbpszczawnica.naszabiblioteka.com jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  •  nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
  • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•    możliwość wydrukowania treści artykułów,
•    możliwość powiększania wielkości liter,
•    możliwość włączenia wersji kontrastowej strony,
•    nawigację klawiaturą,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Strona nie posiada:

  •  wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
  • wersji tekstu łatwego do czytania (ETR - Easy To Read)
  •  podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
  • możliwość włączenia czytnika głosowego ekranu (zawartości strony),
  • możliwość powiększania kursora oraz włączenia przewodnika czytania,
  • możliwość włączenia przyjaznych czcionek dla dyslektyków,
  • możliwość włączenia podświetlania linków,
  • możliwość włączenia odstępów między tekstem ułatwiających czytanie zawartości strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Stanisława Waruś

e-mail biblioteka@szczawnica.pl

Telefon: 18 262 23 58

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Stanisława Waruś

 Adres poczty elektronicznej:  biblioteka@szczawnica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182622358. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba MBP w Szczawnicy:

Budynek piętrowy. W budynku nie ma windy. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze. Na zewnątrz budynku brak barier dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu biblioteki prowadzą wysokie schody. Pomieszczenia  biblioteki  nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

• napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy ul. Główna 6 , 34-460 Szczawnica

• wysłać e-mail na adres:  biblioteka@szczawnica.pl

• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 18 262 23 58

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

Katalog on-line

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek     8.00-16.00  

Wtorek                 8.00-16.00              

Środa                   12.00-17.00   

Czwartek             8.00-16.00

Piątek                   8.00-16.00

W czerwcu polecamy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar

Cyberbezpieczeństwo